Det kan blive lettere at tale om vanskelige emner

 

Den svære samtale

Som leder vil du komme ud for at skulle tage samtaler med medarbejdere om vanskelige eller ømtålelige emner.  Emnerne kan omhandle folks ydre fremtoning og hygiejne, deres sygefravær , deres misbrug, forflytning eller deres indstilling til en bestemt kollega eller dig som leder. Det kan også være, at en medarbejders opførsel opleves som grænseoverskridende.


Disse samtaler kan være svære nok at tage, men der er også problemstillinger af mere personlig art som fx mistanke om alkoholmisbrug, psykiske problemer eller problemer i privatlivet. Du kan føle, at du bevæger dig ind på et privat område og være bange for, at du blander dig og dermed overskrider medarbejderens grænser.
Det kan også være, du skal afskedige en person. Og du ved, det vil få ubehagelige konsekvenser for personen.

Ved hjælp af konkrete værktøjer bliver du rustet til at gennemføre den svære samtale med ro i maven og med vished om, at du kan håndtere situationen på en god måde i omsorg for både medarbejdere, organisation og dig selv.

Derfor skal du tage den svære samtale:

  • Det gør situationen værre, hvis du ikke tager samtalen
  • Problemet går ikke væk af sig selv
  • Situationen kan påvirke kolleger negativt
  • Situationen kræver ressourcer og tid
  • Det går ud over virksomhedens arbejdsmiljø
  • Det går ud over virksomhedens bundlinje

 

 

Styrk dit lederskab

Større selvforståelse er lig med bedre lederskab