Det her handler om "det relationelle håndværk" i dit daglige lederskab.

 

Lederskabets Psykologi

  

Dette forløb handler om den del af dit lederskab som handler om det relationelle håndværk, at kunne håndtere sine medarbejdere i alle situationer af det daglige samarbejde.

Lær vores unikke værktøjer, modeller og teknikker som vi kontinuerligt har brugt til at skabe effektfuld og varig forandring hos mennesker og i organisationer.

Forestil dig at være i stand til at:


- håndtere en hvilken som helst ledelsessituation på en konstruktiv måde.
- være leder på en måde, så du opleves professionel og kompetent i din organisation.
- kunne stå fast ved dine egne holdninger, også når de er anderledes end din chefs.
- agere 100 % autentisk og i overensstemmelse med dine egne værdier.
- sætte dig ind i dine medarbejderes, kollegers og chefers måder at tænke på.
- skabe en atmosfære, hvor der ikke findes besværlige medarbejdere.


Kan du lede dig selv?

For at være en god leder, er det essentielt, at du er i stand til at lede dig selv. Der er store forventninger til dig som leder i dag. Du skal kunne ”stå godt på egne ben” for at kunne påtage dig lederskabet af andre mennesker.
Du bør være i stand til at:
- inspirere og motivere medarbejderne til at nå virksomhedens mål.
- håndtere udfordringer og problemer nysgerrigt og konstruktivt.
- isolere dit private jeg fra dit professionelle lederskab.
- udvise overskud, overblik og rummelighed i pressede situationer.
- fastholde en høj grad af integritet når f.eks. chefen er uenig med dig.
- kontrollere dit kropssprog, så det matcher dine ord.
- agere på en måde, så du opleves som en sund rollemodel.
- reflektere over din egen ledelsespraksis.
- agere fordomsfrit og fleksibelt i alle relationer.

Hvad vil jeg lære?

Du vil lære hvordan vi mennesker fungerer mentalt, og hvordan vi ofte bliver ”kapret” og kommer til at gøre noget andet end det, vi egentlig ønsker. Du vil lære at bruge denne viden i dit lederskab af dig selv og af dine medarbejdere.
Du vil bl.a. lære om:
- De 7 Anerkendende Principper som ledelsesfundament.
- Det professionelle lederskab vs. det personlige lederskab.
- Hjernens funktion og dens indflydelse på samarbejde.
- Projektioner som afsæt for et autentisk lederskab.
- Kropssprogets betydning for kommunikation.

 

Hvad kan jeg bruge det til?


Du bliver en leder med større selvtillid og selvværd, som kan agere konstruktivt og professionelt i alle tænkelige situationer. Det bliver nemmere for dig, at gennemføre ”svære samtaler” på en konstruktiv og autentisk facon.


Efter kurset vil du bl.a.: 


Opleve mere selvtillid som leder og højere selvværd som person.
Kunne udøve mere indflydelse gennem interesse og spørgsmål.
Være mere vedholdende og målrettet i dit lederskab – på den gode måde.
Kunne gennemføre ”svære samtaler” nemmere.
Opleve at relationer/medarbejdere ikke længere er besværlige.
Krævende? Ja, helt sikkert. Vi siger ikke, at det bliver nemt. Vi siger blot, at det bliver det hele værd. Det positive er, at du har fuld adgang til den vigtigste ressource i udviklingen af dit lederskab, nemlig dig selv. Vi har en unik evne til, og stor erfaring med, på en særlig måde, at hjælpe dig på en tryg og komfortable måde. Vi arbejder kærligt konfronterende!
Du kan forvente en høj grad af involvering hvor øvelser, refleksionsgrupper og coaching vil være de bærende elementer, krydret med korte faglige oplæg. Vi arbejder ikke med Power point og bunker af papir, vi arbejder konkret og pragmatisk med dine cases og de cases der opstår i nuet.

 

Er dette kursus for dig? Det tror vi, at det er!

 

Over de sidste 25 år har vi undervist ledere i virksomheder og organisationer fra en bred vifte af brancher og i alle størrelser. Lige fra store koncerner som Danfoss, DONG Energy og Grundfos, til hospitaler, kommuner og institutioner i det offentlige, og til mindre virksomheder og efterskoler.

Uanset hvor du kommer fra som leder, handler ledelse grundlæggende om mennesker! Om at forstå mennesker. Om at vise oprigtig interesse for mennesker. Om at vide hvorfor, hvornår og hvordan man bedst kan give mennesker betydning og få mennesker til at have lyst til at arbejde sammen imod et fælles mål.

Vores erfaring er, at uanset hvilken type virksomhed ledere kommer fra, står alle over for samme type af udfordring: at kunne stå godt nok på ”egne ben” i svære ledelsessituationer, til at kunne mestre sig selv, at kunne lede sig selv og at kunne bevare sin integritet og forblive autentisk i alle situationer – samtidig med at opgaverne bliver løst.

Hvis du har lyst til at deltage, er det vigtigste, at du er klar til at kigge indad og anerkende både, at du som leder påvirker de mennesker, du har omkring dig og samtidig hvordan din historie har påvirket, den du er i dag. At du er klar til at tage ansvar, og indse at dine tankemønstre og reaktionsmønstre har en stor indflydelse på dine medarbejdere, og at du er åben og nysgerrig i forhold til evt. at ændre på noget af din adfærd.

Resten skal vi nok klare. Vores passion er at hjælpe dig med at blive en endnu dygtigere og mere autentisk leder

Modul 1 


Autenticitet og integritet
Personligt lederskab handler ikke om, hvordan du har det, men om hvordan du håndterer, at du har det, som du har det! Du får en forståelse for din egen adfærd og hvordan, den påvirker dig som menneske og leder.

Min betydning for andre
Man kan ikke ikke have betydning. Du vil – uanset hvor meget du prøver at undgå det – have betydning for andre mennesker. Lær om – og bliv bevidst om – hvilken (og hvor stor) betydning du har for dine medarbejdere.

Anerkendelse
Lær hvordan anerkendelse påvirker ikke bare dig men alle personer omkring dig, og dermed relationen imellem jer. Lær simple men effektfulde metoder til at påvirke relationer igennem målrettet anerkendelse – at give andre mennesker betydning.

At stå ved sig
Den største udfordring i livet er, at finde ud af hvem du er. Den næststørste er at lære at være glad for det du finder. Dit liv og din historie har præget dig og gjort dig til den du er. Lær og forstå hvordan du kan holde af hele dig og udnytte det i dit lederskab.

Modul 2


Personlighed – 4 mentale områder
Nogle er født højrehåndede og andre er født venstrehåndede. Din foretrukne hånd, vil altid være den foretrukne – hele livet. På samme måde er vi, på 4 mentale områder, født med forskellig personlighed. Lær om – og udnyt – din foretrukne personlighed i dit lederskab.

Hjernen kaprer os
Hjernen har en unik evne til at manipulere os til at tro, at vi ved hvordan noget vil udvikle sig. Specielt det som er ubehageligt. Lær hvordan hjernen virker, og hvordan du kan tage kontrol over hjernen og forblive professionel i dit lederskab.

Projektioner og besværlige medarbejdere
Mine tanker om andre mennesker fortæller ofte mere om mig end om de andre! Det kaldes for en projektion. Det er fundamentet for at lære at håndtere ”besværlige medarbejdere”. Du lærer at se på og håndtere ”besværlige medarbejdere” anderledes.

Problematisk samarbejde / Den svære samtale
Hvis du vil skabe fred, skal du ikke tale med dine venner, men med dine fjender, siger et gammelt indiansk ordsprog. Du skal ikke undgå en ”besværlig medarbejder”, du skal møde ham/hende! Du lærer masser af teknikker til at mestre den svære samtale.

Modul 3 


Organisatorisk analyse
Du lærer at analysere din organisation og dine medarbejdere efter en enkel og effektiv metode. Du får lært at strukturere den ledelsesmæssige indsats, der er nødvendig, for at hver enkelt medarbejder trives og udvikles bedst muligt.

Organisatorisk lederskab
Via metoder og filosofier fra modul 1 og 2 lærer du, at kombinere de enkelte dele med passende omhyggelighed. Derved får du en meget effektfuld værktøjskasse, som gør det nemmere for dig at lede både opad og nedad.

Bæredygtige relationer
Forudsætningen for at en gruppe lykkes er, at alle føler sig set, hørt og taget alvorligt. I en gruppe har alle ansvaret for, at ingen har det dårligt. Du lærer hvordan du imødekommer medarbejdernes behov, uden at gå på kompromis med opgaven!

Realistisk lederskab
Vi er sammen med dig i 9 dage. Lang tid nok til at vi – sammen – kan fordybe os i udviklingen af dit personlige og professionelle lederskab. På modul 3 samler du trådene og skaber en konkret plan for, hvordan du vil gøre brug af det lærte.

Pris

Prisen for kurset er kr. 28.000,- ex moms.

Dette inkluderer alle materialer.

Dertil kommer omkostninger til kost og logi på Stenstruplund Kro på Fyn hvor kurset gennemføres, som udgør ca. kr. 3.850,- ex moms pr. modul – ekskl. drikkevarer.

Tid og sted

2024

LP26 modul 1: 19-21. marts

LP26 modul 2: 30/4-2. maj 

LP26 modul 3: 5-7. juni


Alle moduler starter kl. 18.00 dag 1 og slutter kl. 15.00 dag 3.

Kurset foregår på Stenstruplund Kursuscenter, Jernbanevej 2, 5771 Stenstrup hvor både indretning og beliggenhed skaber de ideelle rammer for kurset.

Spørgsmål af nogen art?
Ring eller skriv endeligt til mig:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./60132777


 

 

Andre kunder siger:

"Den anerkendende tilgang er en adfærd, som i høj grad understøtter ønsket om effektivitet og målrettethed."