Det her handler om "det relationelle håndværk" i dit daglige lederskab.

 

Lederskabets Psykologi

Dette forløb handler om den del af dit lederskab som handler om det relationelle håndværk, at kunne håndtere sine medarbejdere i alle situationer af det daglige samarbejde.

I vores ledertræning arbejder vi med et ledelses syn, som bygger på, at man skal kunne lede sig selv for at kunne lede andre. I dette postulat ligger også, at den enkelte leder kan lede sine egne tanker, når han eller hun er i kontakt med medarbejderen.

Vi tror på, at forholdet imellem lederen og den enkelte medarbejder er af altafgørende betydning, og vi oplever desværre meget ofte i vores arbejde med ledere, at lederne ikke selv er klar over den betydning deres gøren eller ikke-gøren har på medarbejderne.

En leder skal konstant - og uden ophør - se, høre og tage sine medarbejdere alvorligt for at udvikle en sund og bæredygtig kultur, hvor medarbejderne yder mest muligt for pengene.

 


 

 

Andre kunder siger:

"Den anerkendende tilgang er en adfærd, som i høj grad understøtter ønsket om effektivitet og målrettethed."