Når vi samarbejder, opnår vi mere både personligt og på bundlinjen

 

Samarbejde

 

Se indbydelsen til Samarbejdets Psykologi her.

 

I næsten alle virksomheder skal medarbejderne og lederne samarbejde. Det kan være samarbejde mellem kolleger i samme afdeling eller mellem kolleger på tværs af afdelinger  eller på tværs af hierarkier fx mellemleder og medarbejder. Det kan også være samarbejde i projektgrupper med deltagere fra forskellige organisationer. Kendetegnende for alle typer samarbejde er, at jo bedre samarbejdet forløber, jo bedre resultat kommer der ud af det.

 

Der er ingen grænser for, hvor meget tid og hvor mange ressourcer misforståelser og modvillighed kan koste. Ud over virksomhedens bundlinje er det afgørende for de involveredes trivsel, at samarbejdet forløber tilfredsstillende.

 

Når disse tre punkter er på plads, er grundstenene lagt for et godt og konstruktivt samarbejde:

 

  • Kommunikation
  • Klare roller
  • Ansvar og opgavefordeling

 

Jeg hjælper med at lægge stenene på plads inden et samarbejde, men rydder også op, hvis skaden er sket

Gratis møde

"Det indledende møde hos dig er altid gratis. Her taler vi om, hvilken forandring der skal være sket, når forløbet er slut, altså hvad jeg skal leve op til.