Hvad leder I efter? - Ledergruppen på vandring

Som Nietze siger: "Stol aldrig på en beslutning, hvor kroppen ikke har været involveret".

Bl.a. derfor er vandring et meget kraftfuldt værktøj til at få drøftet og besluttet i fx en ledergruppe.

Jeg tilbyder forløb hvor gruppen enten vandrer en dag med et relevant tema, eller forløb som strækker sig over flere dage og overnatninger.

Forløbene kan afvikles mange steder her i landet og i udlandet.

Uanset jeres udgangspunkt, jeres udfordring, jeres drømme, jeres konflikter, så kan det at vandre med temaet noget helt andet end at sidde rundt om et mødebord og så drøne direkte ud i arbejdet igen.

I får den ro og den tid der skal til at tænke stort, være opmærksom på, om der er noget I overser, at få talt færdig og aftalt initiativer og det gælder både i de processen som sker på vandringen, i %u201Crunderne%u201D eller hen over den gode mad og et glas øl.

Og jeg sparrer med jer i alle sammenhænge for jeres og jeres virksomheds skyld.

Hvordan foregår det?

I vælger, at ville det! - dvs alle deltager frivilligt - gerne med modstand mod ‘sådan noget’ , men møder op med en intention om at yde ind i processen. 

Jeg holder for-interview med hver enkelt deltager og afdækker såvel ledergruppens behov såvel som den enkelte  leders behov for udvikling/afklaring på vandringen. Dette foregår i virksomheden. 

Vi aftaler varighed, sværhedsgrad på vandringen, geografiske placeringen, niveau for overnatning og bespisning. Jeg planlægger turens detaljer. I møder op på aftalt sted og så går vi igang….. På vandringen arbejder vi både individuelt og i hele gruppen. Vi stopper spontant og drøfter fx erkendelser eller indsigter, eller jeg kommer med korte input ud fra det som sker i gruppen.

Når vi er fremme ved overnatningsstedet holder vi samling og får overblik over processen og dens forløb og planlægger, vedtager ….. og næste morgen går vi videre. 

Praktikaliteter

Pris: Al planlægning, for-interview og forberedelse 5000.- kr. 

Selve turen koster 15.000 pr påbegyndt dag.

Hertil kommer udgifter til overnatning og al forplejning. Niveau aftales. 

Deltagere: Der kan deltage op til 8 ledere. Er gruppen større kræver det to facilitatorer og grundprisen hæves til 30.000 kr pr dag. 

Alle beløb er excl. moms. 

Turene kan arrangeres såvel i Danmark som i udlandet.  Der er relevante vandreruter i hele Danmark, også tæt på jer.

Jeg sender et forslag til pakkeliste. Der kan også arrangeres bagagetransport. Ønsker I fotodokumentation af turen, kan dette tilkøbes.

Hvem kan have udbytte at dette koncept:

Ledergrupper på alle niveauer. 

Samarbejdsudvalg (incl relevante ledere)

Tvær-nationale ledergrupper (afvikles på engelsk)

Forskergrupper

Offentlige ledergrupper

Udviklingsgrupper med højt fagligt niveau

(‘primadonnagrupper’)